Referat Paszportów Nr 4 (Mazowiecki Urząd Wojewódzki)

Adres siedziby:
Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
al. Komisji Edukacji Narodowej 61
02-777 Warszawa

Kontakt:
Telefon do Referatu Paszportów Nr 4 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, al. KEN 61: (22) 855 12 40

adres e-mail:  referat-ken@mazowieckie.pl
fax:  (22) 855 09 75

UWAGA! Konieczność telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 22 855 12 40

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek: 8.00 – 15.30

Informacje o dokumentach potrzebnych do wydania paszportu znajdują się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Opłatę paszportową należy wnieść

na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Biuro Administracyjno–Budżetowe nr: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000 z dopiskiem: „opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport”, np. „opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego”,

lub w kasie:

Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st.Warszawy,
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, parter (wejście od ul. Indiri Gandhi)
poniedziałek – piątek: 8.00-15.30

Pracownik kasy Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nie udziela informacji o wysokości opłaty paszportowej.

Ewentualne uwagi dotyczące funkcjonowania Referatu Paszportów nr 4 zlokalizowanego w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy należy kierować bezpośrednio do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.